ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2017-10-30 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie przyznania wyróżnienia „Zasłużony dla Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego” XXXI/194/2017 Obowiązujący
42 2017-10-30 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” XXXI/193/2017 Obowiązujący
43 2017-10-30 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego na lata 2017-2026 XXXI/192/2017 Obowiązujący
44 2017-10-30 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 XXXI/191/2017 Obowiązujący
45 2017-10-30 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu za III kwartały 2017 roku 212/2017 Obowiązujący
46 2017-10-30 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 211/2017 Obowiązujący
47 2017-10-19 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017. 210/2017 Obowiązujący
48 2017-10-16 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na "Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim". 209/2017 Obowiązujący
49 2017-10-16 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu aktywizacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku pn. Aktywna integracja w powiecie strzelecko – drezdeneckim, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna , działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 208/2017 Obowiązujący
50 2017-10-04 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 207/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu