ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-10-19 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017. 210/2017 Obowiązujący
2 2017-10-16 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na "Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim". 209/2017 Obowiązujący
3 2017-10-16 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu aktywizacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku pn. Aktywna integracja w powiecie strzelecko – drezdeneckim, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna , działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 208/2017 Obowiązujący
4 2017-10-04 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 207/2017 Obowiązujący
5 2017-10-04 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie powołania składu komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego 206/2017 Obowiązujący
6 2017-09-25 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 205/2017 Obowiązujący
7 2017-09-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Strzelcach Krajeńskich w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich. XXX/190/2017 Obowiązujący
8 2017-09-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Drezdenku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku w Branżową Szkołę I Stopnia w Drezdenku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku. XXX/189/2017 Obowiązujący
9 2017-09-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Strzelcach Krajeńskich w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich w Branżową Szkołę I Stopnia w Strzelcach Krajeńskich w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich XXX/188/2017 Obowiązujący
10 2017-09-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Strzelcach Krajeńskich w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich w Specjalną Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Strzelcach Krajeńskich w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich XXX/187/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki