ˆ

Lobbing

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Lobbing

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa określa zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli zawodowej działalności lobbingowej oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.
W rozumieniu ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.
Zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób.
Zawodowa działalność lobbingowa może być wykonywana przez przedsiębiorcę albo przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Powyższa ustawa nakłada na kierowników urzędów organów władzy publicznej obowiązek określenia procedur postępowania pracowników urzędu z podmiotami wykonującymi czynności z zakresu lobbingu lub wykonującymi zawodową działalność lobbingową.
 
Informacje o wystąpieniach podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową oraz podmiotów wykonujących bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej rok 2016
Lp.
Termin
wystąpienia
Dane podmiotu, który wniósł wystąpienie Forma wystąpienia Czego dotyczy wystąpienie Oczekiwany sposób rozstrzygnięcia
1. 24.06.2016 r. Artur Brylikowski Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu aktu prawa miejscowego Zarządzenie wewnętrzne dotyczące obsługi zawodowych lobbystów
1) Wydanie informacji o zarządzeniu wewnętrznym dotyczącym obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu.
 
lub w przypadku braku
 
2) Uzupełnienie braku poprzez sporządzenie wewnętrznego zarządzenia przez kierownika rzędu
w zakresie obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Strzelecko-Drezdenecki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Nowak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-07-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Nowak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-07-04 15:24:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-07-04 15:27:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-07-22 08:01:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4684 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »