ˆ

Akty prawne - uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Powiatu Strzelecko–Drezdeneckiego w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” z siedzibą w Dobiegniewie.
Nr aktu prawnego
II/27/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.
Nr aktu prawnego
II/26/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.
Nr aktu prawnego
II/25/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.
Nr aktu prawnego
II/24/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.
Nr aktu prawnego
II/23/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego za 2023 r.
Nr aktu prawnego
II/22/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok.
Nr aktu prawnego
II/21/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
II/20/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024
Nr aktu prawnego
II/19/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich.
Nr aktu prawnego
II/18/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji