ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 35

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
1. Ochrona danych osobowych 4659
Ogólna klauzula informacyjna 719
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 603
Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych/danych osobowych dziecka 16
Wzór wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych/danych osobowych dziecka 15
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 0
Ustawa o ochronie danych osobowych 0
Klauzula informacyjna - sesje Rady Powiatu 531
Monitoring wizyjny 475
2. Program stypendialny "PIELĘGNIARKA" 0
3. Druki / Informacje / Rejestry 0
Procedury załatwiania spraw 1
Referat Zdrowia i Spraw Społecznych 6528
Wydział komunikacji 108786
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 1243
Druki - budownictwo 27956
Druki - geodezja 20665
Druki - ochrona środowiska 2635
Druki - pożytek publiczny 7427
Druki - referat dróg 6151
Rejestry i ewidencje 9810
Rejestr zgłoszeń budowy - art. 30a 11070
Zasady dostępu do informacji publicznej 5753
Wyniki analizy statystycznej zdawalności w Ośrodkach Szkolenia Kierowców 0
4. Raport o stanie powiatu 4836
5. Tablica ogłoszeń 478707
6. Ochrona środowiska 3321
Informacja o środowisku 12391
Programy, Plany 8225
Pozostałe dokumenty 4862
Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne 892
informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne 12579
Pozwolenia zintegrowane 858
7. Geoportal Regionalny ZPL 29
8. e-budownictwo 0
9. Pożytek publiczny 40773
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 4060
Konkursy ofert 15504
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert 2027
10. Zamówienia publiczne 250963
Plan zamówień 13538
Aktualne 273853
W toku 167219
Wyniki 192764
Archiwalne 187883
Wyniki innych postępowań 163433
Zamówienia publiczne do 130 000 zł 118184
11. Oświadczenia majątkowe 901428
Druki oświadczeń majątkowych 2002
12. Akty prawne - uchwały 1362818
13. Budżet Powiatu 1794
14. Starostwo Powiatowe 0
Dane ogólne 41222
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 8175
Kontrole 4834
15. Biuro Rady i Zarządu Powiatu 7368
eSesja 0
Transmisja 21
klauzula informacyjna 0
sesja na żywo 0
archiwum 0
VI kadencja 29725
VII kadencja 355
Terminy posiedzeń 44617
Protokoły 0
z obrad Rady Powiatu 75885
z posiedzeń Zarządu Powiatu 231509
Plany pracy 2502
Interpelacje 0
2018 1580
2019 16772
2020 4263
2021 4682
2022 3472
2023 2639
2024 791
Stanowisko i opinie rady 1762
16. Młodzieżowa Rada Powiatu 1480
Kadencja I - 2019 - 2021 178
Zawiadomienia o sesji Młodzieżowej Rady Powiatu 171
Uchwały Młodzieżowej Rady Powiatu 2606
Protokoły Młodzieżowej Rady Powiatu 1428
Kadencja II - 2021 - 2023 262
Zawiadomienia o sesji Młodzieżowej Rady Powiatu 2087
Uchwały Młodzieżowej Rady Powiatu 3045
Protokoły Młodzieżowej Rady Powiatu 2403
Plan pracy 835
17. Nieodpłatna Pomoc Prawna 423
Informacje i dokumenty 2558
Edukacja prawna 467
Harmonogram i komunikaty 11985
Otwarte konkursy ofert - NPP 0
18. Ogłoszenia o pracy 92226
Aktualne 27225
W toku 50029
Wyniki 161360
Kwestionariusz osobowy 4100
Oświadczenie 0
Klauzula informacyjna 0
19. Organy Powiatu 9
Zarząd Powiatu 22410
Rada Powiatu 9287
Składy komisji Rady Powiatu 81
20. Przetargi 88576
21. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku 16929
Sprawozdania finansowe 1436
22. Jednostki Organizacyjne 5524
23. Prawo lokalne 0
Statut 14404
Regulaminy 6403
24. Lobbing 6870
25. Petycje 6064
Wykaz 1367
Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji 0
26. Wybory samorządowe 20757
2014 4996
2018 11638
2024 4248
27. Dostępność 1837
Deklaracja dostępności 693
Koordynator do spraw dostępności 644
Raport o stanie dostępności 647

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 622820
Mapa serwisu 6651
Statystyki 6068
« powrót do poprzedniej strony